Geloofsverdieping voor jongeren Geloofsverdieping voor jongeren
Het ligt in de bedoeling het komende winterseizoen geloofsverdieping voor jongeren aan te bieden. Op de vrijdagavond vanaf 18.45 uur in  ‘de Sprankel’, voor iedereen vanaf 12 jaar.
Eén keer per 2 weken.
Het tijdstip is zó gekozen, dat de jeugd aansluitend de avonden van Rock Solid/Solid Friends kan bezoeken.
Afgesproken is dat we deze groep opstarten bij 3 of meer aanmeldingen. 

Aanmelden kan bij Hillie Kruize, per mail hillie.kruize@ziggo.nl.
We zien jullie aanmelding graag tegemoet vóór 1 oktober 2022 en hopen dan na de herfstvakantie te starten.

 
 
Het pastoraat Het pastoraat
Omzien naar elkaar in goede en slechte dagen. Dit valt onder verantwoordelijkheid van predikant en ouderlingen. Ze worden voor het bezoekwerk  bijgestaan door contactpersonen.  Als pastorale zorg gewenst is, hopen we dat betreffend gemeentelid dit doorgeeft/laat doorgeven aan predikant of ouderling.

De volgende onderdelen vallen binnen onze gemeente onder het pastoraat.
Klik op de vermelde onderdeel om hierover meer te lezen.

  
Voor de jeugdclubs zie elders op deze website


 Jonge gezinnenochtend
 
Wijkindeling Wijkindeling
Klik hier om de verdeling van de wijken over de ouderlingen en contactpersonen te zien