Het College van kerkrentmeesters Het College van kerkrentmeesters
In de Protestantse gemeente te Sellingen is de verzorging van de financiële zaken toevertrouwd aan het college van kerkrentmeesters.

Onder dit college valt het  verjaardagsfonds. Klik hier voor meer informatie

Dit college bestaat uit drie ouderling-kerkrentmeesters en uit twee of drie kerkrentmeesters. De taak van het college is het scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de Protestantse gemeente te Sellingen.

De taken van het college zijn:
• het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening van de gemeente;
• het zorgdragen voor de geldwerving;
• het beschikbaar stellen van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente;
• het beheren van de roerende en onroerende zaken van de gemeente;
• het in stand houden en beheren van de landerijen van de gemeente;
• het verzorgen van het personeelsbeleid en het fungeren als werkgever;
• het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek;
• het bijhouden van landelijke registratie, belijdende leden/getrouwde leden/doopleden /vrienden/ongedoopten;
• het beheren van de archieven van de gemeente.

Het beleid wat gebouwen betreft is het zo goed mogelijk in stand houden van de historische kerk, de pastorie en het verenigingsgebouw ‘de Sprankel’ en de voormalige pastorie van de Gereformeerde kerk.


 
terug