Kerkblad Kerkblad

Ons kerkblad ‘De Verbinding’ verschijnt 10 maal per jaar. In de zomermaanden juli/augustus en in december/januari hebben we één uitgave. Verder maandelijks. Ter bestrijding van de kosten wordt aan de lezers €10,00 per jaar gevraagd. Graag innen we dit bedrag door middel van een doorlopende machtiging. Voor deze €10,00 kunt u ‘De Verbinding’ op papier krijgen en/of digitaal als PDF.

Porto kerkblad
Vanwege de steeds maar oplopende kosten voor het verzenden van het kerkblad, hebben we besloten € 40,= voor portokosten te moeten rekenen, dit bovenop het tarief van het abonnement van € 10,=. Krijgt u het kerkblad per post, dan adviseren wij u een digitaal abonnement te nemen.

Wilt u als lid van onze gemeente 'De Verbinding' digitaal hebben, stuur dan even een mail naar de redactie.
Voor meer informatie klikt u hier.

Mocht u hierover een vraag hebben dan kunt u altijd contact opnemen met onze administrateur Nanno Brakels (telefoonnummer 06-21242425). De kosten voor postverzending zijn dit jaar € 50,- inclusief abonnement.

Kopij voor 'De Verbinding' graag via e-mail inleveren: deverbinding@pgsellingen.nl 
De datum waarop uw kopij binnen moet zijn kunt u in de agenda elders op deze website vinden.

 
terug