Jeugdwerk Jeugdwerk
Solid Kids
Onderdeel van:
De groep Solid Kids is een zelfstandig opererende groep die valt onder het pastoraat.

Doel:
De kinderen tot 12 jaar niet alleen deel uit laten maken van de kerkdiensten, maar ze ook op een eigentijdse manier de Bijbel te laten leren kennen en bij te dragen aan hun geloofsopvoeding.

Aantal leden:
Wisselend, mede afhankelijk van het aantal kinderen in deze leeftijdsgroep binnen de gemeente. De leiding van Solid Kids bestaat uit een groepje enthousiaste mensen.

Frequentie bijeenkomen:
De leiding komt periodiek bijeen om de gang van zaken te bespreken. De samenkomst met de kinderen is wekelijks tijdens de kerkdiensten.

Plaats van samenkomst:
Eerst in de kerk en na ongeveer 20 minuten gaat de groep naar de Sprankel.

Omschrijving:
Solid Kids vindt plaats tijdens de kerkdienst. De kinderen gaan eerst met hun ouders naar de kerk en na ongeveer 20 minuten gaan ze samen met de leiding naar de Sprankel en hebben daar dan hun eigen programma. Ze horen een verhaal uit de Bijbel, zingen samen en gaan daarna knutselen of een leuk spel doen. Na de dienst halen de ouders hun kinderen weer op bij de Sprankel. Een paar keer per jaar is er in de kerk een gezinsdienst en werken de kinderen van Solid Kids mee aan de dienst.
Solid Kids is bedoeld voor kinderen van 4 t/m 12 jaar en kent twee leeftijdsgroepen. Alle kinderen zijn van harte welkom om naar Solid Kids te komen! De kinderen vanaf vier jaar van gasten in de kerk zijn ook hartelijk welkom.

Financiële middelen:
Noodzakelijke financiële middelen worden beschikbaar gesteld door de diaconie.

Rock Solid

Onderdeel van:
Rock Solid is een zelfstandig opererende groep die valt onder het pastoraat.

Doel:
Het op een eigentijdse manier proberen verband te leggen tussen de belevingswereld van tieners en het Evangelie, de boodschap van Jezus Christus

Aantal leden:
Wisselend, mede afhankelijk van het aantal jongeren in leeftijdsgroepen van elf tot vijftien jaar. De leiding wordt gevormd door enthousiaste vrijwilligers uit de gemeente.

Frequentie bijeenkomen:
Eens in de twee weken van oktober t/m april.

Plaats van samenkomst:
De Sprankel

Omschrijving:
Rock Solid is een programma van Youth for Christ die op een eigentijdse manier de link tussen de belevingswereld van tieners en het Evangelie legt. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als relaties, verkering, televisie kijken, social media en zelfbeeld. Maar we gaan daarnaast natuurlijk ook bezig met thema’s als ‘wie is God’ en wie zijn wij voor elkaar. We zullen door middel van allerlei grappige spellen met deze onderwerpen bezig gaan. Het maakt dat tieners ook snel hun niet-gelovige vrienden meenemen.

Financiële middelen:
Noodzakelijke financiële middelen worden beschikbaar gesteld door de kerk.

Solid Friends

Onderdeel van:
Solid Friends is een zelfstandig opererende groep die vallen onder het pastoraat.

Doel:
Het op een eigentijdse manier proberen verband te leggen tussen de belevingswereld van tieners en het Evangelie, de boodschap van Jezus Christus

Aantal leden:
Wisselend, mede afhankelijk van het aantal jongeren in leeftijdsgroepen 15 tot 18 jaar. De leiding wordt gevormd door enthousiaste vrijwilligers uit de gemeente.

Frequentie bijeenkomen:
Eens in de twee weken van oktober t/m april.

Plaats van samenkomst:
De Sprankel

Omschrijving:
De jongeren van Solid Friends komen voor ontmoeting met vrienden en clubleiders. Solid Friends bestaat uit creatieve gespreksvormen, spellen en Bijbelstudies. Hierdoor kunnen jongeren hun verhaal vertellen en delen met elkaar. Door aan te sluiten bij de leefwereld van jongeren, ontdekken ze dat het goede nieuws van Jezus relevant is voor alle aspecten van het leven.

Financiële middelen:
Noodzakelijke financiële middelen worden beschikbaar gesteld door de kerk.

 
terug