Het pastoraat Het pastoraat
Omzien naar elkaar in goede en slechte dagen. Dit valt onder verantwoordelijkheid van predikant en ouderlingen. Ze worden voor het bezoekwerk  bijgestaan door contactpersonen.  Als pastorale zorg gewenst is, hopen we dat betreffend gemeentelid dit doorgeeft/laat doorgeven aan predikant of ouderling.

De volgende onderdelen vallen binnen onze gemeente onder het pastoraat.
Klik op de vermelde onderdeel om hierover meer te lezen.

  
Voor de jeugdclubs zie elders op deze website


 Jonge gezinnenochtend
 
Wijkindeling Wijkindeling
Klik hier om de verdeling van de wijken over de ouderlingen en contactpersonen te zien
 
Catechisatie Catechisatie

Op vrijdag, om de twee weken, voorafgaand aan Rock Solid en Solid Friends – vakanties en uitzonderingen daargelaten –  tussen 18.15 en 19.15 uur mogen jongeren die op de middelbare school zitten op de pastorie langs komen voor catechisatie. 
Samen zoeken we dan naar wie God is, en wie Jezus voor ons allemaal wil zijn. Natuurlijk is daar ook alle ruimte voor de vragen waar jullie zelf mee zitten. Wees van harte welkom. Laat het wel even weten als je hier naar toe wilt komen. Stuur even een mail, of bel even.

Een ieder die zich geroepen voelt en de behoefte heeft om belijdenis catechese te volgen, dit seizoen, is van harte welkom.
U kunt hierover contact opnemen met ds. Bram Verduijn; tel.: 0599-32 22 59